nanabun no nijyuuni

NEWS

 • 2020.09.14
  Episode 13 Coming September 16, 2020!
 • 2020.03.27
  Episode 12 Synopsis Updated!
 • 2020.03.20
  Episode 11 Synopsis Updated!
 • 2020.03.13
  Episode 10 Synopsis Updated!
 • 2020.03.06
  Episode 9 Synopsis Updated!
 • 2020.02.28
  Episode 8 Synopsis Updated!
 • 2020.02.21
  Episode 7 Synopsis Updated!
 • 2020.02.14
  Episode 6 Synopsis Updated!
 • 2020.02.10
  Trailer Updated!